Prawo pracy i konsultacje BHP

konsultacje BHPBHP i higiena pracy – audyt i konsultacje BHP

Specjalizujemy się w audytach zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska i  prawa o działalności gospodarczej. Nasz zespół wykonuje AUDYTY ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.

BHP i higiena pracy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Spełnienie odpowiednich wymogów BHP z jednej strony chroni pracowników przed zagrożeniami w pracy, z drugiej wpływa na sukcesy finansowe przedsiębiorstw i postrzeganie ich jako firm świadomych i odpowiedzialnych społecznie. Zespół pracowników, mający zapewnione odpowiednie warunki pracy, może efektywnie wykonywać powierzone zadania.

Spełnienie wymogów BHP i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Skomplikowany kodeks przepisów jest często przyczyna niespełnienia podstawowych wymogów. Dlatego też oferujemy Państwu kompleksową pomoc i profesjonalne doradztwo w zakresie BHP i higieny pracy.

Na czym polegają audyt i konsultacje BHP?

Nasz zespół specjalistów bada stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawdza zgodność z obowiązującymi przepisami BHP. Podczas audytu identyfikujemy potencjalne zagrożenia oraz przedstawiamy szczegółowy plan naprawczy nieprawidłowości.

W ramach audytu wykonywane są działania z zakresu:

  • określenia ryzyka zawodowego
  • szkoleń BHP
  • szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
  • transportu i magazynowania
  • procesów związanych ze stanowiskiem pracy tj. np. analiza czynników szkodliwych czy niebezpiecznych, przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych czy też ochrona przeciwpożarowa
  • określenie stanu maszyn i urządzeń oraz dostosowanie warunków pracy do wymogów określonych przepisami.

W wyniku przeprowadzonego audytu sporządzany jest szczegółowy raport z wyszczególnionymi nieprawidłościami oraz wskazówkami  dotyczącymi planu naprawczego.

Masz więcej pytań? Zapytaj naszego specjalistę już teraz!