Wdrażanie ISO 14001 Trójmiasto

iso 14001

Certyfikat ISO 14001

jest wystawiany podmiotom spełniającym wymagania norm zarządzania środowiskowego. To znaczy w momencie, gdy planowanie, organizowanie i kontrola działań wpływa na poprawę negatywnych wpływów organizacji na środowisko naturalne. W Polsce norma ta wydana została przez Polski Komitet Normalizacyjny  w 2005 roku. Posiada oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005.

Warunki opisane normą ISO 14001 pozwalają konstruować System Zarządzania Środowiskowego. Najważniejszym elementem jest dążenie do ciągłego rozwoju różnorodnych działów danej organizacji w kierunku ochrony środowiska. Aspekty środowiskowe, na których opiera się działania w zakresie System Zarządzania Środowiskowego stanowią punkt wyjścia do tworzenia planów, zadań i programów środowiskowych.  Jego istotą jest zachowanie, ochrona, poprawa jakości środowiska naturalnego, ochrona zdrowia człowieka, przemyślane wykorzystywanie zasobów naturalnych. Otrzymany Certyfikat ISO świadczy o redukcji emisji, odpadów i ścieków, zmniejszeniu kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii, ograniczeniu wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych. Daje również narzędzia do pełnego dostosowania firmy do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie środowiska naturalnego.

Kancelaria prawno-konsultingowa Legal Consulting Services prowadzi usługi na terenie Trójmiasta oraz całej Polski mające na celu pomoc w zrozumieniu norm ISO 14001 (oraz innych), a przede wszystkim przy przygotowywaniu działalności do certyfikacji zgodnej z danym systemem.

Sprawdź również szkolenia ISO 14001