LCS-Polska

Ocena, raport oddziaływania na środowisko – co to jest?

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

to dokument niezbędny w momencie ubiegania się o decyzję w sprawie realizacji przedsięwzięcia, które może znacząco bądź tez potencjalnie wpłynąć na środowisko. Raport należy przygotować z uwzględnieniem dokładnych wartości i parametrów np. ilości zużytych materiałów. Raport zawierający błędne dane ilościowe często jest przyczyną odmownej decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia. W konsekwencji przekłada się na znaczny wzrost kosztów inwestycji.

 

Raporty o oddziaływaniu na środowisko opracowywane przez nasz zespół ekspertów mogą być wykorzystywane do przeprowadzania postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W Polsce obowiązuje prawo, które reguluje zasady prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko. Badania wpływu na środowisko to zróżnicowane działania opisane normami prawnymi przez Unię Europejską. Dokumentacja opracowywana przez doświadczonych prawników jest oparta o dyrektywy UE zasady oceny planów, projektów, programów, jak również samego oddziaływania różnorodnych działalności na środowisko. Polityka ochrony środowiska, jak również ochrona wartości przyrody wymaga, by przed realizacją inwestycji została wykonana profesjonalna ocena oddziaływania na środowisko.

 

Podczas planowania działalności związanej z emisją gazów, cieczy lub ciał stałych mających negatywny wpływ na środowisko naturalne, zgłoś się do kancelarii prawno-konsultingowej Legal Consulting Services. Nasi prawnicy przeprowadzą ocenę oddziaływania tych elementów na środowisko. Profesjonalnie przygotowana dokumentacja i pozytywna ocena ma również duży wpływ na przyznanie dofinansowania realizacji inwestycji ze środków finansowych UE. By strategiczna ocena oddziaływania na środowisko przebiegła prawidłowo, wymagana jest biegła znajomość regulacji opisanych ustawą z dnia 3 października 2008 r. Dotyczy ona udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Innym źródłem podstawowych regulacji prawnych dotyczących procedur oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku. Określa ona rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

Raport oddziaływania na środowisko – cena

 

Samo złożenie raportu oddziaływania na środowisko wiąże się z wniesieniem stałej opłaty skarbowej w wysokości 205 zł. Wnioskodawca zwolniony jest z wniesienia takiej opłaty z przypadku jeśli wcześniej zapłaty z tytułu występowania z karta informacyjną).

 

Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko jest wielopłaszczyznową procedurą i jego cena zależy od wielu zmiennych takich jak: rodzaj działalności, wielkość przedsięwzięcia czy też położenie geograficzne i bliskość inwestycji od terenów chronionych.

 

Raport oddziaływania na środowisko – zapytaj o wycenę.

 

Mając na uwadze dobro swoich klientów, jak również chcąc współpracować z nowymi podmiotami, gwarantujemy, że wiedza naszych prawników pozwala na przeprowadzenie odpowiednich działań. Ich rezultatem będzie raport o oddziaływaniu na środowisko. Nie przejmuj się prawnymi aspektami własnej działalności. Prowadź ją, rozwijaj swoje kompetencje, a obsługę prawną przenieś do LCS Consulting . Zaoszczędzą Państwo i czas, i pieniądze.

 

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.