LCS-Polska

Szkolenia ISO 14001

Szkolenia ISO 14001

ISO 14001 to norma zarządzania środowiskowego. Jeden ze standardów ISO, który zajmuje swoje miejsce w zarządzaniu środowiskowym. Pierwszy tego typu standard – BS 7750 – został opublikowany w 1992 roku przez British Standards Institution. Cztery lata później pojawił się następca BS 7750, czyli właśnie ISO 14001. Norma ISO 14001 jest niezbędna do budowania Systemu Zarządzania Środowiskowego. Stosuje się w tym wypadku tak zwane podejście procesowe. Podobnie, jak w przypadku normy ISO 9001, najważniejszym elementem jest ciągłe doskonalenie działań w danej organizacji. Doskonalenie zaś przeprowadza się również wedle określonego schematu, a mianowicie przyjęto założenia z tak zwanego cyklu Deminga (PCDA). Wedle tegoż cyklu zakłada się cztery etapy działania:

  • plan – planuj,
  • do – wykonaj,
  • check – sprawdź,
  • act – działaj.

 

W Systemie Zarządzania Środowiskowego podstawowym kryterium przeprowadzanych działań jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Biorąc pod uwagę ós aspekty wykonuje się specjalny rejestr. Wyszczególnione zostają aspekty, które dla danej organizacji są najważniejsze w jej działalności. Tego typu lista pozwala stworzyć plan działania – zbudować cele, zadania oraz niezbędne do wdrożenia programy środowiskowe.

 

Skuteczny, certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego staje się potrzebą w wielu branżach. W całej gamie gałęzi przemysłu klienci wręcz wymagają efektywnego działania wedle tegoż systemu. Wynika to ze wzrastającej świadomości, jak i potrzeb związanych z ochroną środowiska oraz wdrażaniem maksymalnie ekonomicznych rozwiązań. Odpowiadając na potrzeby rynku LCS Consulting wprowadziło do swojej oferty szkolenia ISO 14001.

 

Organizacje korzystające ze szkoleń i zdobywające certyfikat ISO 14001, przede wszystkim mogą liczyć na znaczącą poprawę efektywności zużycia surowców oraz energii. W grę wchodzi także zminimalizowanie dotychczasowej liczby odpadów. Zmniejsza się również ryzyko awarii i zagrożeń środowiskowych. Na rynku lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym przedsiębiorstwa w dużym stopniu podnoszą swój prestiż i są lepiej widziane w oczach innych, ponieważ dają poczucie klientom, iż świadomie i praktycznie podchodzą do kwestii ochrony środowiska. System Zarządzania Środowiskowego jest zatem szeregiem działań, zoptymalizowanych procesów, które przynoszą znaczące korzyści dla danej organizacji, ale i dla środowiska. Przedsiębiorstwa posiadające certyfikat podlegają nieustannemu doskonaleniu, co wpisuje się w myśl systemów zarządzania. Nadto odpowiadają międzynarodowym normom, zwiększając również swoją wartość rynkową.

 

LCS Consulting prowadzi szereg szkoleń, również w zakresie ISO 14001. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.